NTP Flamenc

Aquesta NTP del INSHT es fruit de la col·laboració d'especialistes de Seguretat Laboral amb Artistes o Professors de Flamenc, aporta una visió molt interessant dels riscos especialment ergonòmics que provoca l'execució tant per part dels músics com dels bailadores/as d'aquest art i de les mesures preventives que cal prendre.