NOTES TÈCNIQUES

En aquesta pàgina trobareu enllaços a articles o documents d'interès per els treballadors i empresaris del món de l'espectacle, fruit de la nostra experiència professional i de la nostra tasca docent com professors del TTE.

ARTICLES

EN PREPARACIÓ: