NTP So

El Real Decreto 286/2006 del 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats a l'exposició  al soroll, encomana al "Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)" l'elaboració i redacció d'una Guia tècnica, de caràcter no vinculant, per l'avaluació i prevenció dels  riscos derivats de la exposició al soroll en els llocs de treball. En el mateix Reial Decret es remarca que aquesta Guia es tindrà que complementar amb un Codi de comportament amb recomanacions pràctiques que ajudin a treballadors i empresaris dels sectors de la música i del oci a complir amb les seves obligacions legals.

La Guia Tècnica ve ser publicada per el INSHT l'any 2009, i ara ha publicat el Codi de conducta pels sectors de la música i del oci.

Aquesta Guia està basada en la guia: "Sound Advice, Control of noise at work in music and entertainment " , elaborada per un grup de treball sota l'auspici de la institució britànica "Health and Safety Executive".

Aquests documents que ara posem a les vostres mans volen ajudar als profesionals del món de l'espectacle o de la docència  que utilitzin música en directa o enregistrada, amplificada o no, i a tots aquells profesionals exposats al soroll per efectes especials (pirotècnia...) a avaluar els riscos i axis poder evitar els danys a la salut provocats per l'exposició al soroll.

864w el soroll en els sectors de la música i el oci 1.pdf — Primera part de la Nota Tècnica de Prevenció publicada per el INSHT sobre el soroll en el món de la música i del oci.

865w el soroll en els sectors de la música i l'oci.pdf — Segona part de la Nota Tècnica de Prevenció publicada per el INSHT sobre el soroll en el món de la música i del oci.

Codi de conducta Sect Mus y ocio.pdf — Codi de conducta per el compliment del RD 286/2006 en els sectors de la música i del oci